om sanseliv

om sanseliv – om navnet

Inspirationen og ideen til navnet sanseliv, kom via et samarbejde med en virksomhed, der hyrede mig til at finde et navn til deres nye firma. Vi gennemgik flere idefaser og mange forslag kom frem, men der var ikke rigtig nogle forslag der ramte plet. Derfor tog jeg ordbogen frem og gennemgik hele bogen for at finde nye ord, som ingen havde set eller hørt før. sanseliv var et af de ord jeg kom op med, men ikke det navn virksomheden endte med at vælge. De valgte et internationalt navn.

Efter et par uger ringede jeg virksomheden op, og spurgte om de havde noget imod, at jeg brugte sanseliv som navn på min virksomhed(som var i sin helt spæde opstart på det tidspunkt). Jeg var blevet enormt glad for navnet sanseliv. Virksomhedens ejere havde kun lovprisninger i den forbindelse og ønskede mig al held med sanseliv som mit virksomhedsnavn og brand.

sanseliv

I love sanseliv

sanseliv er et spændende ord som flere og flere begynder at vise interesse for. Et ord, der er ved at udvikle sig til et decideret begreb, der måske en dag kommer til at stå i ordbogen – det er beskrevet i ODS: Ordbog over det danske sprog – sanseliv definition. Det giver en god krølle på historien om min virksomhed, der startede med et navn fra ordbogen.

sanseliv fokuserer på sansernes formåen, for de er stadig store mysterier – også for forskerne. Denne twilightzone, hvor der ikke er et facit, men meget stadig er uvist, er noget af det jeg finder mest fascinerende. På den måde er vi alle en slags eksperter.

Og det faktum at vi alle har et sanseliv – et liv hvor sanserne både bruges bevidst og et liv, hvor sanserne har deres eget liv. Hvad enten vi er bevidste om det eller ej.

Det passer i høj grad til emnet for bloggen her om hvordan vi bruger vores sanser til at blive inspireret, opleve og hvordan vi bruger det i arbejdet med design, grafisk design, farver og kunst.

sanseliv er for alle med interesse i det vi ser, hører, mærker, smager og dufter.

 

In english
The inspiration and idea for the name came from collaborating with a company that hired me to find a name for their new company. We had several sessions and many proposals came up, but there was not really any suggestions that hit the spot. So I took the dictionary and went through it page by page to find new words that no one had seen or heard before. sanseliv was one of the words I came up with, but not the name the company ended up choosing. They chose an international name.

After a few weeks I called the company owners and asked if they’d mind that I used sanseliv as my company name. I really liked sanseliv – a word that would translate to: ‘life of the senses’ in English. The company owners had only praise in this regard and wished me all the best with sanseliv as my business name and brand.

sanseliv is an exciting name which more and more are beginning to show interest in. A name that is developing into an actual term that may one day come to be in the dictionary. A good return on the story of my business that started with a name from the dictionary. sanseliv focuses on the senses because they are still great mysteries – scientifically none the least. This twilight zone that still remains a bit of a mystery is what I find the most fascinating about the senses.

And the fact that we all have a sanseliv’ – a life in which the senses are used both consciously and unconsciously – they have a life of their own. Whether we are aware of it or not.

sanseliv fits very much to the subject of this blog about the use of our senses to be inspired, for experiencing and how we use them in the process of design, graphic design, colors and art.

sanseliv is for anyone interested in what we see, hear, feel, taste and smell.