14
okt

nudging og propaganda manipulerer

Nudging og propaganda manipulerer

Nudging og propaganda er forskellige greb til at påvirke os. Hvor nudging er en blødere form for manipulation, der ofte er servicebaseret, er propaganda et meget direkte forsøg på manipulation via både retorik og visuelle virkemidler.

Propaganda får det til at løbe koldt ned ad ryggen på os, fordi vi ved, propaganda udsætter os for et overgreb. I propaganda bruges greb vi sidestiller med grov manipulation og spredning af ofte ensidige budskaber. Og alligevel bliver vi nok udsat for langt mere propaganda, end vi aner. Men det er ofte ikke til at se skoven for bare træer, som man siger. For hvor bidrage vi mon også selv med propaganda?

Hvad er propaganda?

Igennem en række blog artikler ser jeg på propaganda som middel til at kommunikere både retorisk og visuelt. Som grafiker har jeg ikke mere viden om det end så mange andre almindelige mennesker, men jeg forsøger igennem disse artikler at forstå det begreb, som vi alle frygter og sidestiller med østblokken og fortiden. Vi tænker det er greb, der hører til 2. Verdenskrig, Nordkorea og engang Kina og Rusland.

Men måske er vi langt mere udsatte for propaganda end vi er bevidste om. Hvad med reklamer, der manipulerer og lokker? Hvad med politisk spin? Hvad med nudging? Hvad med andre løgne og fortællinger? Hvor går grænsen imellem salgstrick, service og manipulation til en grad, hvor vi vil betegne det som propaganda?

Keep calm

Selvom vi måske historisk set kender propaganda som uhyggelige virkemidler fra krigstiden, hvor krigsherrerne har forsøgt at sælge en sandhed ind, som havde til formål at skabe frygt eller had, så er der også eksempler på positiv propaganda. Det ses blandt andet med den engelske krigspropaganda Keep Calm and Carry On, der oprindeligt blev brugt under 2. Verdenskrig til at skabe ro blandt befolkningen i de oprørte krigstider. Udsagnet var et blandt flere, der blev trykt i plakatform og sat op forskellige steder i byen. Der var skabt en enkel font til de enkle udsagn, der blev trykt på en ensfarvet baggrund. Ganske roligt og simpelt i sit grafiske udtryk.

Propaganda kan have en positiv effekt på os, men også en negativ effekt, afhængigt af hvilke følelser der tales til – frygt, fred, fornuft etc. Her kan du læse historien bag Keep Calm fænomenet der igennem de sidste 1o år har haft et stærkt comeback og nu har sit eget website, hvor du kan skrive, designe og bestille din egen version af Keep Calm plakaten + andet merchandise.

Når vi tænker på propaganda, mener vi ellers ofte det hører østblokken til, hvor befolkningen skal passiviseres og indoktrineres i en bestemt retning. Det er noget vi vil henvise til undertrykkende samfund, hvor det ikke er muligt for befolkningen at give udtryk for deres egen overbevisning. Men som vi ser i det politiske liv netop nu, lever propaganda ganske fint på hjemmesider og sociale medier også i dag. Det bruges stadig til at skabe had, frygt og opildne til kriminelle handlinger. Men det bruges også til mere fredelige og positive budskaber.

Nudging

I næste blog artikel om propaganda, ser jeg på et par eksempler på nudging, der ses som en mere service orienteret form for manipulation eller agitation. Den bruger mange af de samme greb for kommunikation, ofte er nudging uden ord og i stedet med ikoner eller meget simple illustrationer som i piktogrammer.

Nudging kan lægge sig meget tæt op ad propaganda eller kampagner og kan også i nogle tilfælde udløse følelser hos brugerne. Det er f.eks. hvis brugerne går direkte imod, det de nudges til. Hvordan opfattes den opførsel så af andre brugere?